Netwerk

Kennis delen over gastvrije zorg, daar draait het om!

Steeds meer zorgaanbieders vinden gastvrije zorg speerpunt van beleid, zien daar voordelen in en willen zich onderscheiden met belevingsgerichte zorg.

Vraag is hoe?

Hoe zorg je er als zorgaanbieder voor dat de cliënten en patiënten zich welbevinden, het naar de zin hebben, ondanks de handicaps die ze ervaren en binnen bestaande budgetten? Hoe zorgen raden van bestuur, directie en medewerkers ervoor dat er een gastvrije cultuur is, de basis voor werkelijk gastvrije zorg? Hoe zorgt het management ervoor dat iedereen betrokken is bij de gastvrije benadering van patiënten en cliënten en ook werkelijk met passie gastvrij gedrag vertoont?

Antwoord: Kennis delen!

Een team van prominente managers in de zorg, toppers uit de Sterrengids Gastvrijheidszorg, die bij de ontwikkeling van het ZorgGilde zijn betrokken, vindt dat zorginstellingen meer werk zouden moeten maken van gastvrije zorg. En wel in alle geledingen van de zorg, van raden van bestuur, directie en management tot medewerkers.
Ook constateren deze managers dat er binnen de zorg veel kennis voorhanden is op het gebied van gastvrije zorg. Die kennis en ervaring zou beschikbaar gemaakt moeten worden voor iedereen in de zorg, die daar gebruik van wil maken. En dan wel op een praktische manier. Geen trainingen maar concrete voorbeelden van aanpak.

Daarom: ZorgGilde, netwerk voor gastvrije zorg

Het ZorgGilde wil zorgaanbieders van dienst zijn bij de verbetering van gastvrije zorg. Met concrete handvatten, die bijdragen aan meer tevreden cliënten en patiënten, een beter imago van de zorgaanbieder en meer tevreden medewerkers.

Het gilde biedt drie keer per jaar netwerkbijeenkomsten met als kern de
presentatie en bespreking van de aanpak van gastvrije zorg van een
topzorginstelling. Duur: +/- 4 uur, inclusief netwerkborrel.

platform zorggilde – digitaal netwerk

Daarnaast biedt het ZorgGilde een digitaal netwerk (www.platformzorggilde.nl), waar discussies worden gevoerd, reacties worden gegeven op artikelen/columns en vragen gesteld kunnen worden, waarop deskundige antwoorden worden gegeven.